Wat betekent notulen en notuleren?

Op deze pagina helpen wij u aan een voorbeeld van een notulen verslag. Wat is dit precies? En wat zijn de onderdelen? Met voorbeeld notulen verslag kunt u aan de slag. Een ander woord voor notulen is verslag. Dit zijn de aantekeningen die gemaakt worden tijdens een vergadering en geeft de gang van zaken en de onderwerpen die zijn besproken weer.
De notulen bevatten de aanwezigen op de vergadering inclusief de functieverdeling, de agenda en tot slot de conclusies van de besproken punten.

Voorbeeld notulen verslagAlles samengevat in dit voorbeeld notulen verslag

Notuleren betekent het objectief en neutraal beluisteren en noteren van het hetgeen er tijdens zo een vergadering wordt besproken. Bij het notuleren is het van belang dat er door de notulist snel wordt besloten naar relevantie. Dit wil zeggen dat er zaken worden overgenomen die relevant zijn aan het onderwerp. Het is dus niet wenselijk letterlijk te citeren. Het is bedoeld om de strekking van het verhaal duidelijk en helder weer te geven.

Notulen kunnen worden ingedeeld in een aantal verschillende soorten. Ook wel verslagvormen genoemd. De soort is afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en het doel van de notulen. Ook dient men rekening te houden met de stijl van voorgaande notulen.

Soorten notulen voorbeeld notulen verslag

 • Woordelijk/letterlijk verslag: Een zeer uitgebreide vorm van notuleren en formeel. Dit soort verslagen worden geschreven in de ik-vorm. Notulen worden volledig weergegeven.
 • Verslag op spreker: Verschillende deelnemers zijn de invalshoek. Van elk agendapunt en van elke deelnemer afzonderlijk een overzicht van diens inbreng. Toen ik bij mijn eerste werkgever, Vaporshop Nederland, begon te werken was het duidelijk dat dit daar de gewoonte was – en daardoor blijft deze vorm mijn voorkeur behouden.
 • Verslag op onderwerp: Dit is een thematische weergave van de vergadering. Elk agendapunt wordt samengevat.

Voorbeeld notulen verslag

Voorbeeld notulenverslag

Alles is veel duidelijker met dit voorbeeld notulen verslag. Hieronder treft u dan ook een overzicht aan van alle punten die er in een notulenverslag dienen te worden opgenomen. Puntsgewijs wordt u aangegeven wat er in dit verslag moet komen te staan, waardoor u een gestructureerd en uitgebalanceerd verslag in handen heeft. Dit komt de communicatie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van de organisatie ten goede.

NOTULENVERSLAG INHOUD

DE KOP: Deze bevat alle zakelijke gegevens zoals:

 1. Naam van de vergadering
 2. Datum en plaats
 3. Namen van de aanwezigen
 4. Verzendlijst

DE AGENDA: Een weergave van de vergadering en de besproken onderwerpen naar volgorde. DE AGENDAPUNTEN: Hierin wordt het volgende opgenomen:

 1. Opening van de vergadering, goedkeuring van de notulen
 2. Ingekomen stukken
 3. Rondvraag
 4. Sluiting van de vergadering

ACTIELIJST: Deze bevatten gegevens met betrekking tot het volgende:

 1. Onderwerp
 2. Besluit
 3. De persoon die het besluit uitvoert en gestalte geeft.
 4. De datum waarop de actie voltooid moet zijn.