Verdelen van rollen

Bij een werkoverleg is het verstandig om belangrijke punten te notuleren, zodat de gemaakte afspraken en eventuele opmerkingen mee worden genomen naar de uitvoering van het werk. In dit notulen voorbeeld van het werkoverleg wordt er in eerste instantie begonnen met het verdelen van rollen. Benoem als eerste een voorzitter. Hij of zij moet er voor zorgen dat er bepaalde onderwerpen aan bod komen tijden het overleg. Daarnaast moet er een notulist aangesteld worden die het werkoverleg observeert en noteert.

Notulen voorbeeld werkoverleg

Onderwerpen in een notule

In dit notulen voorbeeld van het werkoverleg, moet men beginnen met het noteren van de week waarin er vergaderd wordt. Verder moet de Notulist: de datum, het tijdstip en de plaats van het werkoverleg noteren. Daaronder worden alle aanwezigen beschreven. Deze onderdelen van een notule zijn erg belangrijk omdat bepaalde afspraken altijd herleid kunnen worden.

Hoe moet men notuleren?

In dit notulen voorbeeld van het werkoverleg is het verstandig dat alleen de notulist bepaalde notities maakt. De notulist moet een actieve houding aannemen om de vergadering te kunnen volgen en daarbij aantekeningen te maken. Als er onduidelijkheden zijn moet de Notulist dit altijd aangeven, zodat er duidelijkheid kan worden verstrekt. In dit notulen voorbeeld van het werkoverleg zijn alle basisonderdelen beschreven, zodat men hiermee aan de slag kan. Verder zijn er in dit notulen voorbeeld van het werkoverleg de taken van een Notulist vastgelegd.

notulen

Voorbeeld Notulen

Vergadering week (…)
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezigen:

Vergaderpunten:
1. Opening
2. Afspraken
3. Afsluiting

Notulen: